5. ZNANSTVENI SASTANAK

TUMORI PROSTATE

petak, 24. studenog 2017.

900do 1500sati

Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11

P R OG R AM

                                               POZDRAVNA RIJEČ:

                                                akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU

                                                akademik Marko Pećina, tajnik Razreda za medicinske znanosti HAZU

                                                prof. dr. sc. Mirko Šamija, predsjednik Zaklade onkologija

 

NOVOSTI U DIJAGNOSTICI

Voditelji: Željko Kaštelan, Božo Krušlin

Ivan Šamija: Klinička primjena epigenetskih – genetskih promjena

Dražen Huić: Primjena PSMA PET CT-a

Božo Krušlin: Novosti u patohistologiji

Rasprava

 

NOVOSTI  U KIRURGIJI

Voditelji: Boris Ružić, Marijan Šitum

Tomislav Kuliš: Biopsija prostate i multiparametrijska magnetska rezonancija

Igor Tomašković: Radikalna prostatektomija i multiparametrijska magnetska rezonancija

Josip Španjol: Tehnika i mjesto limfadenektomije u liječenju raka prostate

Rasprava

 

NOVOSTI  U RADIOTERAPIJI

Voditelji: Ana Fröbe, Mladen Solarić

Dag Zahirović: Koliko je hipofrakcionirana radioterapija opravdana

Vesna Bišof: IGRT+: naša iskustva sa slikom vođenom radioterapijom

Mladen Solarić: Oligometastatski rak prostate

Rasprava

 

Stanka domjenak

 

NOVOSTI  U SUSTAVNOM LIJEČENJU

Voditelji: Marija Gamulin, Tomislav Omrčen

Marija Gamulin: Izazovi u liječenju metastatskog, kastracijski rezistentnog raka prostate

Katarina Antunac: Lijekovi s učinkom na kost u liječenju metastatskog raka prostate

Tomislav Omrčen: Kad kemoterapija kod hormonski naivne bolesti nije opravdana

Rasprava


 

PRIKAZI BOLESNIKA

Voditelji: Katarina Antunac , Tvrtko Hudolin

Prikaze pripremili: Blanka Jakšić, Mate Matić, Duje Rako, Žana Saratlija

Sudionici rasprave: Goran Bedalov, Stella Bulimbašić, Mislav Čonkaš, Milena Gnjidić, Branimir Lodeta, Jure Murgić, Meliha Solak Mehić, Oliver Pavlović, Tomislav Sorić, Marijan Šitum

Mirko Šamija: Završna riječ